Inner Banner

محموله های تجهیزات Cold Box طرح پتروشیمی گچساران بعد از ترخیص سریع از مبادی واردات کشور و پس از اجرای فرآیند انتقال زمینی، اکنون در سایت این مجتمع در حال ساخت قرار گرفته و آماده نصب هستند.

دو دستگاه کلدباکس پروژه پکیج هوا و ازت پتروشیمی گچساران به همت تیم اجرایی شرکت ماشین سازی ویژه در طی 2 روز و با استفاده از دو دستگاه جرثقیل 250 و 100 تن نصب شد.

انجام خدمات مهندسی، تأمین کالا، مصالح و تجهیزات، انجام خدمات ساخت، احداث، نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی، انجام آزمایشات عملکردی و .. پروژه پالایشگاه میعانات گازی فرزانگان با ظرفیت 40000 بشکه در روز با مشارکت شرکت فکور صنعت تهران

طراحی و مهندسی، خرید، ساخت، اجرا، نصب و راه‌اندازی پکیج هوا و ازت (ASU) پتروشیمی گچساران

احداث آب‌شیرین‌کن به روش الترا فیلتر (UF) و اسمز معکوس (RO)

طراحی، تأمین و اجرای واحدهای یوتیلیتی پتروشیمی گچساران