Inner Banner

متخصصان شرکت ماشین سازی ویژه ایران موفق شدند 3 واحد آسیاب گلوله ای (بالمیل) را طی مدت زمان یک ماه در 3 خط تولید مجزا در یکی از بزرگترین مجتمع های معدنی و صنعتی خاورمیانه نصب کنند.