Inner Banner

پیام مدیرعامل


شرکت ماشین سازی ویژه تلفیقی است از دانش، تخصص، تجربه و توانمندی، جهت اجرای موفق پروژه‌های EPC که برای طیف گسترده‌ای از مشتریان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، آب و نیروگاه، ارائه خدمت می‌نماید.

باور ما بر این است که رشد و توسعه شرکت در پرتو توجه به نیازها و انتظارات مشتریان و همچنین سرمایه‌های انسانی توانمند و متخصص شرکت حاصل می‌گردد و مدیران شرکت خود را به این دو عامل، متعهد می‌دانند.

ارزش های شرکت ماشین سازی ویژه، اجرای درست کارها به جهت کسب شهرت مقبول در سطح بازار، برخورداری از صداقت در رفتار و پذیرش مسئولیت کارهای صورت گرفته و نتایج حاصل از آن، پیشبرد امور شرکت مبتنی بر عقل جمعی و ایجاد محیطی مناسب برای همکاران و تعمیق حس تعلق در ایشان است، که حاصل آن ارائه خروجی صحیح و در نتیجه کسب رضایت مشتریان است. این ارزش ها چارچوبی را برای تمامی تصمیمات شرکت در سطوح سازمانی مختلف در چرخه عمر پروژه ها فراهم می‌آورد.

شرکت ماشین سازی ویژه مفتخر است، که با اتکا به توانمندی‌های مالی و ظرفیت سرمایه های انسانی و مدیریتی خود و همچنین دسترسی به شبکه ای معتبر از تأمین کنندگان داخلی و خارجی، توانسته است در پروژه‌های گوناگون و حتی تحت شرایط خاص محیطی، راه حل‌های جامع و مطمئنی را برای گذر مشتریان از گلوگاه‌ها و مشکلات پروژه هایشان طراحی و اجرا ‌نماید. تجربیاتی که نام ماشین سازی ویژه را در کنار اجرای موفق طرح های ملی ماندگار کرده است.

شرکت ماشین سازی ویژه، در ورود به پنجمین دهه فعالیت خود و با گذر از فراز و نشیب‌های بسیار و کسب تجربیات گرانبها، با اتکا به خداوند مهربان، این نوید را به مشتریان و کارفرمایان خود در حوزه های مختلف می‌دهد که در جهت تحقق دستاوردهای پایدار و به عنوان یک همراه مطمئن تا تحقق کامل اهداف پروژه ها در کنار آن‌ها خواهد ماند.