Inner Banner

پروژه تصفیه آب سرویس تولیدی پساب پتروشیمی مبین (EPC)

  • ظرفیت:
  • کارفرما: شرکت پتروشیمی مبین
  • نوع پروژه: نفت، گاز و پتروشیمی
  • وضعیت پروژه: در حال بهره برداری
  • موقعیت جغرافیایی: عسلویه
  • تاریخ شروع پروژه: ارديبهشت 1395
  • توضیحات تکمیلی:
    احداث آب‌شیرین‌کن به روش الترا فیلتر (UF) و اسمز معکوس (RO)
پروژه های مرتبط

پروژه پالايشگاه ميعانات گازی فرزانگان (EPCC)

نفت، گاز و پتروشیمی

کارفرما: شرکت فرزانگان انرژی پارس

موقعیت جغرافیایی: عسلویه

پروژه واحد جداسازی هوا و ازت (ASU) پتروشیمی گچساران (EPC)

نفت، گاز و پتروشیمی

کارفرما: شرکت پتروشیمی گچساران

موقعیت جغرافیایی: گچساران

پروژه بسته آب یوتیلیتی پتروشیمی گچساران (EPC)

نفت، گاز و پتروشیمی

کارفرما: شرکت پتروشیمی گچساران

موقعیت جغرافیایی: گچساران