Inner Banner

پروژه تصفیه آب سرویس تولیدی پساب پتروشیمی مبین (EPC)

  • کارفرما:  شرکت پتروشیمی مبین
  • نوع پروژه:  نفت، گاز و پتروشیمی
  • وضعیت پروژه:  در حال بهره برداری
  • موقعیت جغرافیایی: عسلویه
  • تاریخ شروع پروژه:  ارديبهشت 1395
  • توضیحات تکمیلی: 
    احداث آب‌شیرین‌کن به روش الترا فیلتر (UF) و اسمز معکوس (RO)
پروژه های مرتبط

پروژه پالايشگاه ميعانات گازی فرزانگان (EPCC)

نفت، گاز و پتروشیمی

کارفرما: شرکت فرزانگان انرژی پارس

موقعیت جغرافیایی: عسلویه

پروژه واحد جداسازی هوا و ازت (ASU) پتروشیمی گچساران (EPC)

نفت، گاز و پتروشیمی

کارفرما: شرکت پتروشیمی گچساران

موقعیت جغرافیایی: گچساران

پروژه بسته آب یوتیلیتی پتروشیمی گچساران (EPC)

نفت، گاز و پتروشیمی

کارفرما: شرکت پتروشیمی گچساران

موقعیت جغرافیایی: گچساران