Inner Banner

پروژه احداث ASU فولاد هرمزگان (EPC)

  • کارفرما:  شرکت فولاد هرمزگان
  • نوع پروژه:  توسعه صنعتی
  • وضعیت پروژه:  در حال اجرا
  • موقعیت جغرافیایی: بندر عباس
  • تاریخ شروع پروژه:  شهريور 1401
  • توضیحات تکمیلی: 
    احداث یک واحد تولید گازهای صنعتی با ظرفیت 10،000 نرمال مترمکعب بر ساعت