Inner Banner

پروژه احداث ASU فولاد هرمزگان (EPC)

  • ظرفیت:
  • کارفرما: شرکت فولاد هرمزگان
  • نوع پروژه: توسعه صنعتی
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا
  • موقعیت جغرافیایی: بندر عباس
  • تاریخ شروع پروژه: شهريور 1401
  • توضیحات تکمیلی:
    احداث یک واحد تولید گازهای صنعتی با ظرفیت 10،000 نرمال مترمکعب بر ساعت