تأمین و توزیع آب

تأمین و توزیع آب

 شرکت ماشین‌سازی ویژه در حوزه تامین و توزیع آب در دو بخش خطوط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ و تأسیسات آب شیرین کن فعالیت دارد. این پروژه‌ها شامل طراحی و اجرا و  بهره ­برداری از پروژه‌های خطوط انتقال آب و ایستگاه‌­های پمپاژ و شیرین‌سازی آب دریا به روش‌های RO وMED می‌باشد.

پروژه‌های مرتبط