توسعه صنعتی

توسعه صنعتی

با توجه به تجربه شرکت در حوزه فعالیت‌های عمرانی، ماشین‌سازی ویژه همواره در اجرای سایر پروژه‌های عمرانی اعم از پروژه‌های توسعه صنعتی و در بخش معدن و فولاد نسبت به تکمیل پروژه‌ها و به اشتراک گذاشتن تجربیات خود اهتمام دارد.

پروژه‌های مرتبط