مشتریان عمده

شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری
شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

http://www.cbrw.ir

شرکت پتروشیمی گچساران
شرکت پتروشیمی گچساران

https://www.gpetroc.ir/

شرکت فکور صنعت تهران
شرکت فکور صنعت تهران

http://www.fstco.com

شرکت تامین انتقال آب خلیج فارس
شرکت تامین انتقال آب خلیج فارس

http://was-co.ir

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

http://fa.iwpco.ir

شرکت پتروشیمی مبین
شرکت پتروشیمی مبین

http://www.mobinpc.ir/fa/Default.aspx

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی
شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی

http://nimidco.com/

شرکت  سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

http://www.skhrw.ir

شرکت سنگ آهن گهرزمین
شرکت سنگ آهن گهرزمین

http://www.goharzamin.com/fa_IR/

شرکت کیمیا آب رسان یاور زمین (کاریز)
شرکت کیمیا آب رسان یاور زمین (کاریز)

شرکت احداث خط انتقال آب صنایع شاخص
شرکت احداث خط انتقال آب صنایع شاخص

www.iwtpc.com

شرکت فولاد شرق کاوه
شرکت فولاد شرق کاوه

http://www.eaststeelco.com