اخبار

مصاحبه مهندس حسین نصرتی مدیر عامل شرکت ماشین سازی ویژه در روزنامه کارو کارگر

آقای نصرتی مدیر عامل شرکت اخیرا" مصاحبه ای با روزنامه ایرانی کارو کارگر داشته است .در این مصاحبه به برخی از پروژه های مهم پایان یافته و در حال اجرا اشاره شده واین شرکت در مدت کوتاهی معرفی شد .

ادامه خبر

رتبه بندی شرکت برتر ایران در IMI -100

سازمان مدیریت صنعتی هر ساله رتبه بندی شرکتهای برتر ایران را جهت معرفی" شرکت های پیشرو" و" شرکتهای برتر از نظر رشد سریع" بر اساس اطلاعات سال مالی تهیه می نماید ، لذادر همین راستا شرکت ماشین سازی ویژه  در سال مالی 94 جزء 5 شرکت برتر بین صد شرکت چهارم از نظر رشد سریع  می باشد که به دلیل ارتقاء رتبه فروش در سال 92 از رتبه 437 به رتبه 322 در سال 93 جزء شرکتهای رشد یافته می باشد .

ادامه خبر