بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن فم سنگان ‏‏

رئیس بنیاد مستضعفان جناب آقای فتاح  روز دوشنبه از طرح در دست اجرای مجتمع کنسانتره فولاد شرق کاوه در منطقه سنگان خواف  کردند.معادن سنگ آهن سنگان خواف در مجموع با ذخیره یک میلیارد تن، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن جهان است که تامین کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن است.